skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Player

 #  Name  Team  GP  GS  MIN  MPG
9 Zachary Zitur SAS 11 6 269 24.5
10 Anish Ganeshram SAS 11 9 267 24.3
22 Terence Goh Entour 10 9 297 29.7
23 Robert Tsu Entour 9 5 178 19.8
9 Shimi Tal Lions 9 6 259 28.8
11 Nadav Cohen Lions 9 9 242 26.9
1 Yunzhu Liu EUN 9 1 60 6.7
6 Jingang Wang EUN 9 6 148 16.4
77 Chenyuan Sun EUN 9 7 164 18.2
8 Shixu Li EUN 9 9 224 24.9
2 Xuelin He EUN 9 2 189 21.0
0 Zhigang Sun EUN 9 3 129 14.3
11 Yi Zheng EUN 9 1 109 12.1
3 Tim Alcos Entour 8 3 211 26.4
31 Alex Osokin Entour 8 7 215 26.9
7 Jason Smith Lions 8 7 207 25.9
31 Len Kiczek Lions 8 4 201 25.1
32 Eric Lyman School 8 6 238 29.8
2 BJ Stewart School 8 8 294 36.8
27 Marc Gupilan School 8 6 247 30.9
4 James Koh EXC 8 0 118 14.8
1 Ziyan Tejani EXC 8 6 215 26.9
7 Johnny Wu EXC 8 4 199 24.9
5 Ruifeng Li EUN 8 8 172 21.5
10 Liu Jian EUN 8 1 110 13.8
88 Chi Tran Entour 7 4 182 26.0
4 Tashi Carter FBB 7 7 198 28.3
10 Assaf Berman Lions 7 7 233 33.3
7 Damien Miller School 7 5 223 31.9
10 Michele Cattelani EXC 7 5 207 29.6

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS  High
2 Tobias Dowdell Lions 5 32.6 59 88 .670 33 45 .733 4 16 .250 163 46
33 Nicholas Ball School 6 27.5 32 57 .561 20 28 .714 27 79 .342 165 36
Benny Schuller Lions 1 23.0 10 16 .625 0 2 .000 1 4 .250 23 23
99 Scott MacKinnon School 2 22.0 16 26 .615 12 16 .750 0 10 .000 44 28
5 Zach Helzer SAS 4 21.2 21 45 .467 7 8 .875 12 28 .429 85 26
30 Andro Torres Entour 4 20.8 27 54 .500 14 18 .778 5 13 .385 83 31
21 Jean-Baptiste Lott Entour 3 20.7 24 40 .600 11 21 .524 1 2 .500 62 25
4 Tashi Carter FBB 7 17.3 21 43 .488 22 29 .759 19 56 .339 121 24
30 Kaizhang Huang EUN 6 16.7 24 50 .480 13 28 .464 13 55 .236 100 32
27 Marc Gupilan School 8 16.5 26 57 .456 14 35 .400 22 94 .234 132 24
35 Wei Xiang Chen FBB 4 16.2 19 43 .442 12 28 .429 5 22 .227 65 21
32 Joe Casey FBB 1 16.0 6 7 .857 1 2 .500 1 3 .333 16 16
7 David Chuabio Lions 1 15.0 3 5 .600 0 0 .000 3 8 .375 15 15
10 Michele Cattelani EXC 7 14.1 34 67 .507 10 14 .714 7 30 .233 99 28
1 Ziyan Tejani EXC 8 14.1 11 22 .500 4 7 .571 29 86 .337 113 22
2 Reid Terrile SAS 4 14.0 12 22 .545 5 7 .714 9 29 .310 56 17
88 Chi Tran Entour 7 13.9 36 74 .486 19 34 .559 2 10 .200 97 25
31 Alex Osokin Entour 8 13.2 41 76 .539 18 34 .529 2 13 .154 106 28
10 Assaf Berman Lions 7 12.9 31 98 .316 16 24 .667 4 32 .125 90 21
4 Bala Tan FBB 4 12.5 19 38 .500 6 13 .462 2 6 .333 50 14
20 Shane Fitts School 3 12.3 9 13 .692 10 16 .625 3 13 .231 37 15
31 Ted Cowan School 3 11.3 7 23 .304 2 3 .667 6 22 .273 34 14
7 Yi Xuan Chua FBB 2 11.0 8 14 .571 6 8 .750 0 0 .000 22 15
44 Micah Yoo Entour 6 10.8 23 60 .383 19 25 .760 0 0 .000 65 18
91 Raf Hechanova Entour 4 10.5 18 41 .439 6 22 .273 0 2 .000 42 20
3 Brian Kitamura SAS 4 10.5 6 14 .429 3 4 .750 9 30 .300 42 15
7 Damien Miller School 7 10.4 33 71 .465 4 18 .222 1 6 .167 73 16
3 Xiong Sibo EUN 7 10.0 21 53 .396 7 9 .778 7 36 .194 70 19
8 Shixu Li EUN 9 9.9 35 105 .333 16 30 .533 1 4 .250 89 16
7 Johnny Wu EXC 8 9.6 16 52 .308 6 17 .353 13 42 .310 77 17

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
9 Zachary Zitur SAS 11 6.7 14 60 74
10 Anish Ganeshram SAS 11 6.8 35 40 75
22 Terence Goh Entour 10 3.3 13 20 33
23 Robert Tsu Entour 9 2.9 6 20 26
9 Shimi Tal Lions 9 5.4 25 24 49
11 Nadav Cohen Lions 9 5.0 22 23 45
1 Yunzhu Liu EUN 9 0.4 1 3 4
6 Jingang Wang EUN 9 1.9 6 11 17
77 Chenyuan Sun EUN 9 3.7 8 25 33
8 Shixu Li EUN 9 7.9 28 43 71
2 Xuelin He EUN 9 7.0 24 39 63
0 Zhigang Sun EUN 9 2.2 6 14 20
11 Yi Zheng EUN 9 2.2 7 13 20
3 Tim Alcos Entour 8 4.9 11 28 39
31 Alex Osokin Entour 8 5.2 15 27 42
7 Jason Smith Lions 8 8.0 29 35 64
31 Len Kiczek Lions 8 4.2 8 26 34
32 Eric Lyman School 8 9.8 30 48 78
2 BJ Stewart School 8 7.4 12 47 59
27 Marc Gupilan School 8 4.2 11 23 34
4 James Koh EXC 8 5.5 14 30 44
1 Ziyan Tejani EXC 8 3.2 3 23 26
7 Johnny Wu EXC 8 3.8 7 23 30
5 Ruifeng Li EUN 8 4.5 9 27 36
10 Liu Jian EUN 8 2.5 7 13 20
88 Chi Tran Entour 7 7.4 19 33 52
4 Tashi Carter FBB 7 5.9 11 30 41
10 Assaf Berman Lions 7 11.0 14 63 77
7 Damien Miller School 7 10.3 30 42 72
10 Michele Cattelani EXC 7 7.4 10 42 52

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG  TF
9 Zachary Zitur SAS 11 24 2.2 37 3.4 22 2.0 9 0.8 15 1.4 0
10 Anish Ganeshram SAS 11 11 1.0 26 2.4 8 0.7 24 2.2 29 2.6 0
22 Terence Goh Entour 10 14 1.4 28 2.8 12 1.2 3 0.3 8 0.8 0
23 Robert Tsu Entour 9 4 0.4 7 0.8 4 0.4 0 0.0 13 1.4 0
9 Shimi Tal Lions 9 18 2.0 33 3.7 21 2.3 1 0.1 21 2.3 0
11 Nadav Cohen Lions 9 12 1.3 15 1.7 23 2.6 2 0.2 25 2.8 1
1 Yunzhu Liu EUN 9 0 0.0 2 0.2 2 0.2 0 0.0 2 0.2 0
6 Jingang Wang EUN 9 4 0.4 13 1.4 5 0.6 0 0.0 9 1.0 0
77 Chenyuan Sun EUN 9 6 0.7 19 2.1 13 1.4 1 0.1 11 1.2 0
8 Shixu Li EUN 9 6 0.7 34 3.8 15 1.7 2 0.2 27 3.0 2
2 Xuelin He EUN 9 7 0.8 29 3.2 10 1.1 0 0.0 18 2.0 0
0 Zhigang Sun EUN 9 10 1.1 16 1.8 3 0.3 0 0.0 6 0.7 0
11 Yi Zheng EUN 9 6 0.7 10 1.1 6 0.7 0 0.0 6 0.7 0
3 Tim Alcos Entour 8 14 1.8 16 2.0 18 2.2 0 0.0 19 2.4 1
31 Alex Osokin Entour 8 5 0.6 24 3.0 11 1.4 2 0.2 26 3.2 0
7 Jason Smith Lions 8 3 0.4 7 0.9 9 1.1 1 0.1 16 2.0 0
31 Len Kiczek Lions 8 3 0.4 9 1.1 10 1.2 1 0.1 7 0.9 0
32 Eric Lyman School 8 6 0.8 19 2.4 10 1.2 7 0.9 14 1.8 1
2 BJ Stewart School 8 20 2.5 15 1.9 16 2.0 0 0.0 8 1.0 1
27 Marc Gupilan School 8 35 4.4 33 4.1 29 3.6 2 0.2 13 1.6 0
4 James Koh EXC 8 9 1.1 13 1.6 3 0.4 0 0.0 14 1.8 0
1 Ziyan Tejani EXC 8 8 1.0 11 1.4 9 1.1 0 0.0 8 1.0 0
7 Johnny Wu EXC 8 13 1.6 29 3.6 18 2.2 0 0.0 22 2.8 0
5 Ruifeng Li EUN 8 30 3.8 21 2.6 12 1.5 4 0.5 15 1.9 0
10 Liu Jian EUN 8 8 1.0 11 1.4 6 0.8 0 0.0 15 1.9 0
88 Chi Tran Entour 7 39 5.6 33 4.7 18 2.6 2 0.3 9 1.3 1
4 Tashi Carter FBB 7 16 2.3 28 4.0 7 1.0 2 0.3 11 1.6 0
10 Assaf Berman Lions 7 20 2.9 31 4.4 32 4.6 4 0.6 22 3.1 0
7 Damien Miller School 7 12 1.7 16 2.3 9 1.3 3 0.4 12 1.7 0
10 Michele Cattelani EXC 7 11 1.6 6 0.9 4 0.6 1 0.1 12 1.7 1

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 114